Informační portál nejen pro energetické manažery měst a obcí.
Úspory energie, energetický management, obnovitelné a decentralizované
zdroje energie, legislativa v kontextu veřejné správy a správy majetku.

E-MANAŽER
vstup do systému

Akce

19.2.2019 - Lepení a spárování Knauf
Praha - Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9.
Jak spr...

19.2.2019 - Školení Zateplování v praxi 2019
Praha - Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1.
6. ročník praktick...

19.2.2019 - Venkov a odpadní vody - prakticky
Zlín - CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín.
Seminář bude věn...

19.2.2019 - Moderní řešení pro TZB - Nová legislativa
Brno - VIDA! science centrum, Křížkovského 554/12.
Do programu semináře bud...

Všechny akce >>

Energetický management

 

Energetický management (dále také EM) je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství,který se skládá z následujících činností:

  • měření spotřeby energie,
  • stanovení potenciálu úspor energie,
  • realizace opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
  • porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
  • aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města (dále také EPM) a akčních plánů k EPM.

Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významného snížení provozních nákladů a zlepšení organizace práce. Zavedení energetického managementu je v některých případech vyžadováno legislativou nebo v rámci dotačních titulů. Energetický management je mj. definován normou kvality ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií. Více informací naleznete také na http://www.porsennaops.cz/cs/o-p-s/sluzby-a-produkty/energeticky-management/.